۱۹ بهمن ۱۳۹۴

ایتا چاردانه - گیل آوایی

می یادا گم بوشو، می دیل ولانه
می چوما چو زنه ارسو فیشانه
مره واهیلا بوستم جه دیله کار
خیالا های جه می غوربت فورانه!!!
فارسی:
به یادم می گویم برو، دلم نمی گذارد
چشمم را تحریک می کند، اشک می ریزاند
برای خودم وا مانده ام از کارِ دلم
خیال را هی از غربتم فراری می دهد
( خیال را از غربتم دور می کند)!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر