۰۱ بهمن ۱۳۹۴

هاتویی یانی همینطوری!- گیل آوایی

تامبزه ایشماریم بیشمارده ئیجگرانا
هانده هاتو هاچین دیم سورخو چوم قاق!
تو مرا فاندری
من ترا
تیرا آویرا کوده
آغوزه دوما بیگیفته
سوجیمی بی شواله
هان!
فارسی:
دم فرو بسته ضجه های شمرده می شماریم
باز همینطور بیهوده رو سرخ کرده و چشم حیران!
تو به من می نگری من به تو
اصل گم کرده،
دنبال فرع را گرفته ایم
می سوزیم بی شعله!
همین!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر