۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

گیلچامه-هاتویی بی فارسی-گیل آوایی

تام زئنا
آینه دانه
قاقا بو فاندرستنا
آویره پیچپیچ دیپیچه
بی ایتا صدا نُته مرا
فریادان ده وامرازه
آخ
ایتا آتش واستی
سوار ددتران
ترسه جومجوما واچردن
تامزئن، اینه، قاقابو فاندرستن
بی سوار راشی یه
بی ددتارانن
بی هوادا خاک
تسک!


هان!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر