۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

رشته زاکانه ره با اوشونه کارناوال! – گیل آوایی


گولازه می وطن، گیلانو رشته
بهشت چیسه! خوره می رشت بهشته
اگه شومی بوبوسته دولته کار
می رشته کارناوال شومِه بگشته!!!!
فارسی
افتخار و مباهاتِ وطن من، گیلان وُ رشت است
بهشت چیست! رشتِ من برای خودش یک بهشت است
اگر شوم بودن شده است کارِ دولت
کارناوالِ رشتِ من به شومی نیش زده است!

2
دمرده مملکت جه آیو ناله
جه شومی دیل  بوبوسته خاله خاله
بنازم می جیوانانا به صد ناز
جه رشت  ایران باموخته کارناواله!
فارسی
مملکت  خفه شده است از آه وُ ناله
دل از شومی شده است پاره پاره( تکه تکه شده )
بنازم جوانان خودم را به صد ناز
که از رشت به ایران کارناوال یاد داده است.
...........

وا بدن شومِه، عزا، می رشته جانانا بیدین
زندگه شادی مرا پاستن، جیوانانا بیدین

آخ بنازم هیممته رشته جیوانانا.  بتاز!
اینقلاب در اینقلابا، رشته کارانا بیدین

جنگلانه جنگلی دابه کی وا بُون چومه واز
هیممته رشته جیوانانه آ دورانا بیدین

آی بنازم کی کاری بذره اومیدا با تی کار
کارناواله رشتِنه رقصه خیابانا بیدین

می جیوانا فان در آخه، پاک بیگیفت ایرانه بال
داب بوکود شادی بازام رشتی به دورانا بیدین

گیل آوایی توو باموج جه تی جیوانانه  گولاز
غم نوخور غوربت هاچین، تی جانه جانانا بیدین!
فارسی
شومی، عزا را وا بده، جوانان رشتِ مرا ببین
شادیِ زندگی را پاییدن، جوانان را ببین

آه بنازم به هممتِ جوانان رشتم، تاخت بزن
انقلاب در انقلاب را، کارِ رشت را ببین

رسمِ جنگلیِ جنگلهاست که باید با چشم باز بود
همتِ جوانانِ رشت در این دوران را ببین

ای بنازم که بذرِ امید را با کار خودت می کاری
کارناوالِ رشتی ها، رقص در خیابان را ببین

جوان مرا ببین، آخر انگار دارد دستِ ایران را به یاری می گیرد
شادی را رواج داده بازهم رشتیِ به دوران را ببین

گیل آوایی، تو از افتخار جوانانت یاد بگیر
در غربت غم نخور بیهوده، جانِ جانانت را ببین
هاتویی بی چاکونواکون!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر