۰۶ تیر ۱۳۹۴

سه تا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی

0
می آیانا چومه ارسُو واپیچم
بازین نم دیله کش اونا دیپیچم
هاتو کی تسکو تنایی بمه قاق
چومه ارسو مرا چوما فوچینم!
فارسی:
آه هایم را با اشک چشم می پوشانم
در گوشۀ دل می گذارمش می پیچم
همچین که از سکوت و تنهایی مات می شوم
با اشک چشم چشم را می بندم!

1
هاچین تورم ولی تورا نمانم
می دیل ونگه، ولی ارسو ولانم!
هاتو کورم کلاچم آ کشم آ
بازین غورصا می آ امرا فیشانم!
فارسی:
براستی دیوان ام ولی دیوانه را نمی مانم
دلم گریه است ولی اشک را نمی گذارم( اجازه نمی دهم)
همینطور بی هوا/چشم بسته/دیده ندیده.... آه می کشم آه،
سپس غصه را با آه من دور می ریزم!!!!

2
می گیلان ماره، می دیل اونه زاکه
گیلانه زاکه عشقام گیله خاکه
بیجارو باغو رودخانو گیله لات
نفامه هرکی وا بوخوره راکه!!!!
فارسی:
گیلان من مادر است، دل من بچه اش
عشق بچۀ گیلان هم خاک گیلان است
شالیزار وُ باغ وُ رودخانه وُ دشتِ آزاد/رها
هرکسی نفهمد باید چوبِ تر بخورد!!! 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر