۰۶ تیر ۱۳۹۴

سه تا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی

0
می آیانا چومه ارسُو واپیچم
بازین نم دیله کش اونا دیپیچم
هاتو کی تسکو تنایی بمه قاق
چومه ارسو مرا چوما فوچینم!
فارسی:
آه هایم را با اشک چشم می پوشانم
در گوشۀ دل می گذارمش می پیچم
همچین که از سکوت و تنهایی مات می شوم
با اشک چشم چشم را می بندم!

1
هاچین تورم ولی تورا نمانم
می دیل ونگه، ولی ارسو ولانم!
هاتو کورم کلاچم آ کشم آ
بازین غورصا می آ امرا فیشانم!
فارسی:
براستی دیوان ام ولی دیوانه را نمی مانم
دلم گریه است ولی اشک را نمی گذارم( اجازه نمی دهم)
همینطور بی هوا/چشم بسته/دیده ندیده.... آه می کشم آه،
سپس غصه را با آه من دور می ریزم!!!!

2
می گیلان ماره، می دیل اونه زاکه
گیلانه زاکه عشقام گیله خاکه
بیجارو باغو رودخانو گیله لات
نفامه هرکی وا بوخوره راکه!!!!
فارسی:
گیلان من مادر است، دل من بچه اش
عشق بچۀ گیلان هم خاک گیلان است
شالیزار وُ باغ وُ رودخانه وُ دشتِ آزاد/رها
هرکسی نفهمد باید چوبِ تر بخورد!!! 

دو ترانه گیلکی - نم نمه وارش بوارسته دیشب آمی خانه- دیلواپسی نارم تا وخته باهاره


دو ترانۀ قدیمی گیلکی با صدای استاد ناصر مسعودی را از برنامه های یک شاخه گل شماره 122 و نیز گلهای صحرایی انتخاب کرده و با این ویدئو به دوستداران موسیقی گیلکی پیشکش می کنم
عکسها تزیینی اند و در ارتباطِ موضوعیِ ترانه ها نیستند
خیلی دلم می خواست نام شاعر یا شاعران و آهنگساز( آهنگسازان) و نوازندگان هنرمند را در این ویدئو می آوردم اما نتوانستم بیابم و شوربختانه در این ویدئو نتوانستم بنویسم
از کسانی که نام شاعر، آهنگساز و نوازندگان را می دانند، خواهش می کنم در بخش نظراتِ این ویدئو برای آگاهی همگان بنویسند
پیشاپیش سپاسگزارم
متن ترانه ها را تایپ کرده و همراه ویدئو در وبلاگ گیلکی خود برای دوستداران آن منتشر می کنم

با مهر و پوزش از نارساییها
گیل آوایی
بیست و هفتم جون 2015- هلند

1

دیل واپسی نارم تا وخته بهاره
تا وقتِ بهار است دلواپسی ندارم

تی رختا دوکون باز بیشیم موقع کاره
لباست را بپوش موقع کار است باز

تو می تازه نیگاری  می گوله بهاری
تو نگارِ تازه ام هستی، گلِ بهارم  هستی

تا کی تو می کناری می دیلو می قراری
تا که تو کنارم هستی، قرارِ دلم هستی

کاولا[1] اوسانیم یاورا[2] دوخانیم
کاوَل را برمی داریم، یاور را صدا می زنیم

به بیشیم بیجارسر دانانا فیشانیم
به شالیزار برویم دانه ها را بیافشانیم

تی تی بزه درختان خانه بولبولان بهاری
درختان شکوفه  زده اند بلبلان بهاری می خوانند

کاره بیجاره ره غم نارم تاکی تو می کناری
برای کار شالیزار غم ندارم تا که تو کنارم هستی
[1] کاوَل وسیله ای تخته ای دراز بطور یکی و نیم یا دو متر است که پس از شخم زدن شالیزار، روی شالیزار کشیده می شود  تا شالیزار برای نشاء کردن برنج صاف شود.
[2] یاور به همسایه های شالیکار گفته می شود که به کمک همسایه، بویژه زمانیکه کار شالیکاری عقب افتاده باشد، می آید. این رسم در گیلان بویژه از دورهای تاریخ بوده و شاید باشد هنوز. به این کار " یاور دیهی=کمک دادن " می گویند

2

نم نمه باران بوارسته دیشب دانه دانه
دیشب باران نم نم بارید دانه دانه

می گولناری واده بدا بو بایه امی خانه
گلنارِ من وعده داده بود خانه ما بیاید

های رایا فاندرستم ،چووما بدر دبستم
هی راه را نگاه کردم چشم به در دوختم

اینتیظاری بَکِشِم،آخَه گولنارا نیدم
انتظاری کشیدم، آخر گلنار را ندیدم

می چووم سیفیدا بوسته ، وارش می سر فو وسته تکه تکه دانه
چشمم سفید شد، باران روی  سرم ریخت تک تک دانه دانه

تی وسی گرفتارا بوم ، جه زندگی آوارا بوم ،به بیشیم بخانه
بخاطر تو گرفتار شدم، از زندگی آواره شدم، بیا بخانه برویم

اوی گوله آفتاب تره میرم، گولناره چومانا اسیرم
ای آفتابِ تازه تابیده برایت می میرم، اسیر چشمان گلنارم

وارشا بوگو دِ نواره ، تا بایه بیرون می ستاره
به باران بگو دیگر نبارد، تا ستاره ام بیرون بیاید

ایشب ایدسته گوُل چیناما ،می گلناره مویا زنما
یک شب یک دسته گل می چینم به موهای گلنارم می زنم

باز آمه خانه وَر نیشینم ،من گُوله پامچال تره چینم
باز هم کنار خانه می نشینم، گل پامچال برایت می چینم

دِ نیگیر باهانه، دِ نیگیر بهانه
دیگر بهانه نگیر، دیگر بهانه نگیر
.
هاوا وارش واره دیل بی قراره
هوا باران می بارد دل بی قراره

چره بیرون نامو ایمشب ستاره
چرا امشب ستاره بیرون نیامد

خوداوندا  غمی نارم بدونیا
خداوندا غمی در دنیا ندارم

ایتا ایمشب اگر وارش بواره
یک امشب اگر باران ببارد.


۰۱ تیر ۱۳۹۴

تسکو تنا شب - گیل آوایی

0
تسکو تنا شب
.
تامبزه شب
خو چادرا واشاد تا چوم چوما نیدین

درجکه جا
رخشان کشیم امی تسکه تامتوما زئنا
دوتایی
بی چوم پیله قاق!

منو می میان
درجه که شیشه یه ایتا چوم دکف
گلف گلف سیوا
ایتا لل آمی مهمان
هان!

فارسی:
شبِ ساکت و تنها
.
شب لب فروبسته
چادرش را تا چشم چشم را ندیدن گسترده است

از پنجره
شکلک در می آوریم برای بی صدا بودنمان
دو نفری
بدون پلک زدن، مات!

در فاصلۀ من و منِ من،
شیشۀ پنجره است تا یک چشم افتادن
فاصله فاصله جدا
یک حشره مهمان ما
همین!

1
واهیلی!
.
من مرا فان دِرَم
درجکه مئن
می من، مرا
شبا کشاشو
خیالا اورشین کونیم تام بزه
دیل بوشو ماری خاک
آخ.............
سله گوسکایانو
شبه سمفونی!
تی تیانه چوم پیله زئن!
هان!

فارسی:
سرگشتگی
.
من دارم منِ من را می نگرم
میان پنجره
منِ من، مرا می نگرد
شب را در آغوش گرفته
خیال را در هم می ریزیم بی حرف
دل رفته است به خاک مادری
آه......
غورباغه های آبگیر
سمفونی شب!
چشمک زدنِ ستاره ها!
همین!
۲۱ خرداد ۱۳۹۴

دوتا هاسا گیلچامه - گیل آوایی

0
یادانا اورشین کودن
کولکه باورده آ کشئن
چومانه ارسو ایشماره
بوشو سالانا

مرا چی رخشان کشه
دیفاره جور
تیک
تاک
تیک
تاک

هان!

فارسی:
یادها را گشتن بهم ریختن
کلافِ سردرگم شده آه کشیدن
اشک چشم می شمارد
سالهای رفته را

چی شکلکی در می آورد برایم
بالای دیوار
تیک
تاک
تیک
تاک

همین!

1
بجانه رقصا دیل دوستن
خیاله دابه
آویرابوسته گیله مرده

روزیگار
لوچان زنه
انهمه دیم قورصی یو
ماری خاکا دیل دوستن

آینه مئن کیسه مرا
ایجور ده فان دره
کوچیکانی
پابرانده
مرزانه سر
ولوله زای!

آخ کی اگه زاکی واهله
تاسیانه دوارم
آویرابو!

هان!

فارسی:
دل بستن به رقص برنجها
رسمِ خیال است
گمشده گیلمرد را

روزگار
چشم کج می کند
این همه لب بسته خموش
دل بستن به خاک مادری

در آینه کیست مرا طورِ دیگری می نگرد
کودکی ها
پا برهنه
روی مرز شالیزار
بازیگوشِ بی قرار
آخ که اگر کودکی می گذاشت
از پس دلتنگی برایم
گم شده!


همین!

۱۶ خرداد ۱۳۹۴

گیلچامه-هاسا چامه - گیل آوایی

0
دیل کی گیره
آسمانه چوم دو جئنو
ابرانا موشته موشته چئن
وای کی بوک بوکوده دیمو
چومانه وارش

آویرا به نیگا
هاچین!

فارسی:
دل که می گیرد
چشم دوختن به آسمان وُ
ابرها را دسته دسته چیدن
وای که چهرۀ بغض کرده وُ
باران چشم!

نگاه گم می شود
براستی.

موشت
غورصه ایشماره دست
چوم
فاندره هیچی نیدئنو
خیالا رج گیفتن
ارسونه پامته مانه
دیمه سر
رابه بوکود!

فارسی:
مشت
غصه می شمارد دست
چشم
نگاه می کند هیچ ندیدن وُ
آغازِ بافتنِ خیال
جای پای اشک می ماند
روی گونه
نشانِ جاری شدنش!