۱۳۹۴ فروردین ۱۹, چهارشنبه

چارتا گیلکی کوچی شعر - گیل آوایی

دریا شورم
بجانه شه
جنگلانه اوخان

دیلمانی هارای زنه
بیجارمرزانه سر
گرواز فوزه تک
گیله مرد.

فارسی
مۀ دریا
شبنم برنجها
پژواک جنگل
بر مرزهای شالیزار
دیلمانی داد می زند
گیلمرد
داس بسته به کمر .

1
جولفه بیجار خمیازه کشه
تا چوم دکف
رو بامو کوتامه تسکه دیل
جوم جوم کودان دره
نونواری ره!

فارسی
شالیزار ژرف خیمازه می کشد
تا چشم کار می کند
بهم ریخته دلِ تنگِ آلاچیق
این آن پا دارد می کند
برای تازه شدن.

2
ابریشما مانه روخانه آب
گوسکا جانشورانه
لانتی جا پا بوگوروز
چیچیلاس هلاچین خوردان دره
سبزه واشانه فوروزآمونه جا!

فارسی
آب رودخان  ابریشم را می ماند
شناکردن غورباغه
فرار از مار
سنجاقک دارد تاب می خورد
از رسیدن علفهای سربزیر.


3

جولفه چله دمرده اشکل
دپرکسه زمستانه تسکه تنایِه!

کش بزه داره تومبیجار توخمه جو
باهار دیل زئن دره
بیجارانه چومبرایه!

فارسی
ساقه های مردۀ برنجِ گلِ شُلِ ژرف،
بیدار شده از تنهاییِ سکوت زمستان
در آغوش گرفته خزانه شالی بذر برنج
بهار ناز می دهد
چشم به راهی شالیزاران!

.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر