۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

ایتا گیلچاردانه - گیل آوایی

نیبه کی تام بزه بی آیو ناله
ببه دیل تاسیانی خاله خاله
جه قورسه دیم ببم هانده اگه قاق!
بازین کیسه بیگیره دیله باله!؟

فارسی
نمی شود که سکوت کرده بی آه و ناله!
دل از تاسیانی(دلتنگی) تکه تکه بشود
از حرف نزدن( دم فروبسته) باز اگر حیران بشوم

بعد کیست بالِ دل را بگیرد!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر