۲۲ اسفند ۱۳۹۳

ایتا چاردانه - گیل آوایی

ایدریا گب زنم فورشِه نیویسم
آویری های واورسم آخه کیسم!
کرا موجانه امرا پاک  زنم داد
جه ماری خاک آویرابوسته چی سم!؟
فارسی
یک دریا حرف می زنم برای ماسه می نویسم
گم شده هی می پرسم آخر که هستم
با موجها انگار داد می زنم
از خاک مادری گم شده چه هستم!؟
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر