۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه

آیازا هانده بوگفتم کی ماری خاکا باور - گیل آوایی


آیازا هانده بوگفتم کی ماری خاکا باور
مره جه داره تی تی، شه بزه گومارا باور

بوگفتمه تا نوبوستم جه تاسیانی آویر
مره بازارمجانه راشی رادوارا باور

بوگفتمه کی هاچین ناجه جا تورم آی داد
ایتا پیچه کله گب، شبچره گبانا باور

بوگفتمه نیبه هی جا می جا، می ماری خاک
مره  ایموشته چوقالگیل، آغوز، آپارا باور

بوگفتمه کی تا دنمردمه جه دوری زار
مره  ککج، والشو ولگه سیر کوارا باور

بوگفتمه کی هاچین  واهیلم، ازازیل زاک
مره جه کوچانه لاتان،  ازازیلانا باور!

هاچین کرا مرا لوچان زنه آیاز! ایسه قاق!
خیاله شانته بوبوسته گمه چوچارا باور!!!!!

گیل آوایی چومه ارسو سلا دوارست، وای

هاچین واکفته آیازا گه کشتا نانا باور!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر