۱۳۹۳ بهمن ۲۹, چهارشنبه

چند نشانی برای دانلود کردن کارهایم به زبان گیلکی به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری - گیل آوایی


گیلکی زبان مادری و فارسی زبان ملی من است
چند نشانی برای دانلود کردن کارهایم به زبان گیلکی به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری،

.
ایرانه سبزه نیگین ( منظومه های گیلکی)
.
هفتا بیجار ( چاردانه های گیلیکی)
.
کوتام (مجموعه مجموعه داستانهای گیلکی)
.
داره پا (چاردانه های گیلکی)
.
تسکه دیل (غزلهای گیلکی)
.
کولاکت ( مجموعه داستانهای گیلکی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر