۱۳۹۳ دی ۸, دوشنبه

دوتا هاسا شعر- گیل آوایی

می لالایی خانی بویو
پیله آرزونا ایشماردن!

آ پا اوپا
آ دس او دس!
هاچین می نفس!

تی واکوده چوم بویو
می واهیلی یا پاستن،
خابا نوشو!

می کوچیکانی یاد بویو
پیله ماره شالترس مامده نقل! 
فارسی:
لالایی خواندن بود وُ
آرزوهای بزرگ را شمردن!

این پا آن پا
این دست آن دست
همۀ نفسم بودی.

چشمان باز تو بود وُ
حیرانی ام را پاییدن،
به خواب نرفته!

یاد کودکی بود وُ
داستانِ "محمدِ ترسو از شغال"، مادر بزرگ!
.
2
دوارسته سالانا دوره کونم بی تی شون
می آویری تی نامه مرا رخشان کشه
هاچین
هان!

فارسی
سالهای گذشته را مرور می کنم بی رفتنت
گم شدگی ام با نام تو شکلک در می آورد
بیهوده.

همین!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر