۲۱ شهریور ۱۳۹۳

واهیل - هاسا شعر - گیل آوایی

سالانه ساله
تو یو منو اینه
تنایی ایشماریم
امی تاسیانه
خیال تورا بو داره جه می خولبازی!
بازام تو ایسایی
منو
می چومانه قاقا بو!
تو مرا فان دری هاچین
من ترا
واهیل!

پاییزه باهارا دیل دوسته دارم پاک
ولگ فیشانو
ایتا جنگل اوخان!

هان!

فارسی:
سالهای سال است
تو وُ من وُ آینه
تنهایی می شماریم
دلتنگی مان را.
خیال دیوانه شده است از خُل بازی من
باز هم تو ایستاده ای
من وُ
چشمان حیران زده ام
تو به من فقط می نگری
من به تو
سرگشته!

انگار به شبه بهار در پاییز دل بسته ام
دور ریختن برگها وُ
یک جنگل واخوان!
همین!


پاییزه بهار در زبان گیلکی ست که به وقتی در پاییز اشاره دارد که برخی گیاهان دوباره سبز می شوند و گل و میوه می دهند. ما گیلکها به این دوره از پاییز " پاییزه بهار= بهار پاییز" می گوییم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر