۱۳۹۳ مرداد ۱۳, دوشنبه

گیلغزل: هاتو دمردا مانه دیل تی غم بوبوست دریا- گیل آوایی


بوشو جه دیل کی ده دیل تابه تی چومانا ناره
دمرده دیل جه تی غم تابه تی غمانا ناره

هاتو ننا چومه سر چوم، بری جه چومان خاب
خیالا چو نوا زئن، دیل تابه آ شبانا ناره

هاتو دمردا مانه دیل تی غم بوبوست دریا
تی شون آمون دتترانن می دیل کنانا ناره

بوبوسته دیل ده هاچین مالایو ایتا لوتکا
بوشو مایاقا دوارسته واگردسانا ناره

ده وسته وسته دکفتن می دیله جان، آی وای
چره نانی کی می دیل تابه تی آمونا ناره

بوشو نامو ده بدا دیل ببه خو ویران، زار
تی عشقه گنجه بانه که تی دئنه بانا ناره!

گیل آوایی توره واهیل بوبو بیگفت سره سام
جه دوری دیلا فوخوفته، دیل اروسویانا ناره
فارسی
از دل برو که دیگر دل توان چشمان ترا ندارد
دل غرق شده از غم توان غمهای ترا ندارد
همچین که چشم روی چشم نگذاشته از چشم خواب می بری
خیال را تحریک نکن دل توان این شبها را ندارد
درست مانند غرق شده را دل می ماند غمت شده دریا
رفتن آمدن بیداد کردنت، دل کنانِ مرا ندارد
دل دیگر شده درست مانند ماهیگیر و یک قایق
رفت از دورهای دریا گذشته بازگشتن را ندارد
دیگر بس است به جان دل من افتادن، ای وای
چرا نمی دانی که دل من توان آمدنت را ندارد
برو نیا دیگر بگذار دل با ویرانه اش باشد زار
نگهبان گنج عشق توست که بهانه دیدن ترا ندارد
گیل آوایی دیوانه سرگشته شده گیج و گمراه شده

از دوری به دلش یورش برده، دل اشکهارا ندارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر