۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه

گیلغزل: گیرم جهانوطنم ماری خاکا چی بوکونم - گیل آوایی


گیلغزله پیشنیویس( واستی چاکون واکون ببه!!!!) هالا هاتو بخانید تا بازین چاکون واکون بوکونم:

گیرم جهانوطنم ماری خاکا چی بوکونم
جه یاد ببرده هاما، یاده یارا چی بوکونم

گیرم فادام دیلا هرجا جغیره می گیله خاک
واکوده چوم نوخوسان شب خیالا چی بوکونم

گیرم دمختمه هرچی بوکوده شوم می دیار
بازین شبان فوخوسان جه گیلانا چی بوکونم

گیرم بداشتمه دیل تا ببم جهانی زاک
بازین گاواره لالایی می مارا چی بوکونم

گیرم جهانی یمه پاک جهانوطن می نام
بازین می گیله نامه ایله جارا چی بوکونم

هاچین هاچین کی نشا بُون جه ماری خاک سیوا
نی یم برار! نتانم! می بیجارا چی بوکونم

گیل آوایه اگه دونیا فادد، گیلک مانه باز
چی شا کودن گیلکم، گیله ناما چی بوکونم! 

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر