۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

5 تا گیلکی چاردانه - گیل آوایی

می ارسُو گم بوشو، غورصه ولانه!
می دیمه سر می ارسو رقصه مانه!
بوگو بیشتاوه ارسو، غورصه، می داد
خیاله  غورصه ارسو رقصه دانه!!!!
فارسی
به اشک می گویم برو،  غصه نمی گذارد
روی گونه ام اشک مثل رقص می ماند
گفتگوی اشک، غصه، دادِ من است،
انگار که غصه، رقصِ اشک را می داند!

2
تو نه سی، من چی واستی، واستی به سم!؟
چی واستی بیخودی  تی واستی به سم!؟
هاتو واستی نواستی تورا بون قاق،
ایسان نه سانه مئن  تو خاستی به سم!
فارسی
تو نباشی من برای چه باید بمانم
برای چه بیخود بخاطرِ تو بمانم
همینطور باید نباید، دیوانه بودن مات

میان ماندن نماندن، تو خواستی بمانم!

3
خیالا گم بوشو، می دیل ولانه!
ترا ویشتر آ ترکمه دوخانه!
منام واهیلا بم با ترکمه زاک
تی یاده امرا های مرا دُو وانه!
فارسی
به خیال می گویم برو، دلم نمی گذارد
این حرف گوش نکن ترا بیشترصدا می کند
من هم سرگشته می شود با این بچۀ بازیگوش
با یادت همینطور مرا می دواند.

4
کرا دونیا پوره، تسکه تنایم.
مره گم، ایشتاوم، خالی پلایم.
خیاله باله سر بیخود خورم تاب،
هاچین گورشم جه می گیلان سیوایم.
فارسی
دنیا پُر است من تنهای تنهایم
با خود می گویم، کاری از من ساخته نیست
بر بال خیال بیهوده تاب می خورم
داغ شده ام از گیلانم جدایم

5
فاکش دکش بوبو آ دولته کار
به کون ارده سابه سپاهی سردار
بوجوره مافیا، جیر مجلسه بار
جه مردوم هر دوتا ایسد طلبکار
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر