۱۳۹۳ فروردین ۲۷, چهارشنبه

ایتا گیلکی عاشقانه فارسی مرا - گیل آوایی

تی هیسته گیسو جنگله یو  می ناجه ارسویان
شورمه نقل یو ولگانه رقص

بادا دی مویانا
می اوخان جنگلا دواره
خورشیده سوسو واتابستن
باده دس!

فارسی
جنگلِ گیسوی خیسِ تو وُ اشکهای حسرتِ من،
ماجرای مه است وُ رقصِ برگها

موهایت را باد می دهی
واخوان صدای من جنگل را پر می کند
درخشش سوسوی خوشید  است
دستِ باد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر