۱۳۹۳ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

دوتا چاردانه گیلکی، فارسی واگردانه مرا - خیلی یام من مرا قوربانه! - گیل آوایی

مگه هرتا جیگا می جا جیگا به!؟
اوروپا گیلکانه راشی را به!؟
هاچین تینتیر نامو لندن، پاریس، روم،
کی لندن روم پاریس، لشته نشا به!؟
فارسی
مگر هر جایی جا و مکان من می شود!؟
اروپا راهِ گذرِ  گیلکها می شود!؟
بیخود سوسو نیا لندن، پاریس، رُم،
که لندن رُم پاریس، لشته نشا می شود
2
نگم لاجُون کی روم، لندن، آویر به
می رشتو انزلی ور سربیجیر به
سوئیسو آلپو هر جا جه اوروپپا
مگه می دیلمانه جور یا جیر به!؟
فارسی
نمی گویم لاهیجان، که رُم، لندن گم می شود
در برابر رشت و انزلی ام سر افکنده می شود
سوئیس وُ آلپ وُ هر جا از اروپا
مگر بالا یا پایینِ دیلمان من می شود!؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر