۱۳۹۳ فروردین ۶, چهارشنبه

پیله گیلداستان: ارسو -" نازبایه مره " - گیل آواییداستان بلند ارسو، " ناز بایه مره" یکی از مجموعه داستانهای گیلکی ست.  این مجموعه داستان را در تاریخ 19 فروردین 1393 که مناسبتِ ویژه ای برایم دارد در اختیار علاقمندان زبان و ادبیات بومی ایران بویژه گیلکی قرار خواهم داد. داستان بلند " ناز بایه مره" هنوز جایی منتشر نشده اما آن را بازخوانی کرده و ویدئویی بر روی آن درست کرده ام که امیدوارم مورد استفاده هم ولایتی هایم بویژه داخل ایران قرار بگیرد.
با مهر
گیل آوایی

دوستان گرامی
با خبر شدم که دانلود از مدیا فایر در داخل ایران راحت تر از یوتیوب است. بخاطر همین این ویدئوداستان را در میدیافایر هم بارگذاری کردم. برای دانلود کردن آن همینجا کلیک کنید

۱۵ نظر:

 1. تی دس درد نکونه. اشتؤسه‌درم. ایسأم این وؤت رافا.

  پاسخحذف
 2. گیلیکی دورودانه مرا
  چن روز دیگه " ارسو " تازه داستانان ایجایی مونتشر به. بخاستی بوگو ایمیله مرا سیوا تره اوسه کونم

  پاسخحذف
 3. تازه می اشتؤسن تمنأبؤ. تی صدا و تی اجرا و تی قصه، نزدیک بو می چیشمه أرسو تؤده.
  حتمن مئبه ایمیل بکون. ای قصه سرآخر هنوز مئبه مبهمه البته. اینکه نازبایه‌مره و أرسو او شؤ باغ محتشم کولافرنگی ورجه کس‌به‌کسه تنأشؤن کی خیال نبو. امما اینکه بازین چی خیاله و چی واقعی مئبه ابهام دأشت کی البته هی ابهام قشنگ بو امما خودمه گونم نکونه مو قصه سراخره دوروس نفأمسه‌بیم.

  پاسخحذف
 4. بدا من خودم هیچی نگم! هانا کی ایشاره بوکودی، ترا یاد بمانه!
  تره ایمیله مرا سیوا اوسه کونمه. نه فقط ها داستانا بلکی مجموعه یا تره اوسه کونم.

  پاسخحذف
 5. به به
  چقد خَب .
  چقدرعالی کی کوجه گیلکی داستانان ببید پیله داستان،بزین ببید رمان و هر کودام ابتاپیله گولاز ببید امه گیلکانه ره.
  دامیشک انه جیر متنه ناهایی پیله برار ، اَی دفه نخوایی بنی ؟

  پاسخحذف
 6. گیلک زاکه همشهری، ایتا دیلمان گیلیکی دورودو ایتا رشت گیلیکی شاباش تی ره!
  "نازبایه مره"، ایتا پیله داستانه کی نشا هامما ناهان ویلاگه مئن( انه ویدئو کی بخاندمه نزدیکه 45 دقه بوبوسته داره). هانه واستی بنام " ارسو" مئن کی ایتا مجموعه داستانه.
  تی قوربان

  پاسخحذف
 7. ارسویه کیی هاتو جه می چومان فیوه گیل آوایی جان، چقدر اوشان باغ محتشم میان خوجیر به تصویر بکشه یی ، بخالی اویه ایسابوم ، فکر کونم آخر داستان بفامستم ارسو هاشان دختره کیی خواب میان بیده، ودرآینده واقعیت میان دینه.

  پاسخحذف
 8. ایته رشت درود گیل آوایی جان
  ارسویه کیی هاتو جه می چومان فیوه ، چقدر اوشان باغ محتشم میان خوجیر به تصویر بکشه یی ، بخالی اویه ایسابوم، فکر کونم ارسویی کیی خواب میان بیده هوشان دختر ببه کیی به زودی بیداری میان دینه، خیلی دوس دارم بدانم می برداشت درسته یانه?

  پاسخحذف
 9. نشا ایشتوسن براری.ان اینترنته سرعت، ما وازیده بارد. اگر زحمت بکشید و ایته جا آپلودا کونید کی امان بتانیم دانلودا کونیم، می مورسن چیونه موشکیل حل به.
  شیمی دس درد نوکونی

  پاسخحذف
 10. گیلیکی دورود خانم داوری
  خوشحالم کی داستان شمه ره خوش بامو
  شیمی قوربان

  پاسخحذف
 11. محسن جان/خان
  نانم چی بگم ولی هر جا، هر راهی شیمی ره راحته کی بتانید دانلود بوکونید مره نشانی فادید هویا بنم.
  جه مدیا فایرMedia fire یا اینکی 4 share تانم بنم کی دانلود بوکونید ولی نانم بازام مشکیل خایید داشتن یا نه.
  سه شنبه تانید ها داستان با 9 تا داستانه دیگه ایجایی بدارید. اگه دانلود کودن شیمی ره سخته بیگید ایمیله مرا اوسه کونم.
  هر کودام جه می همشهرئن اگه خاید بگد می چومانه سر، همه تانه ره سیوا سیوا اوسه کونمه.

  پاسخحذف
 12. مو خان نیم، گیلاوایی جان!اگر شمه ره زحمت نبه، مره مدیا فایر جا دانلود کودن راحت تره تا اویته جه.فکر کونم کولن مدیا فایر راحت تر ببه.لطف کوندی .

  پاسخحذف
 13. محسن جان
  تانی ویدئویا مدیافایر آ نشانی مرا دانلود بوکونی.
  http://www.mediafire.com/watch/p662ot8ccgkvcal/arsoo_gildastan_gilavaeiارسو-داستانهای_گیلکی-گیلداستاننازبایه_مره-گیل_آوایی.wmv

  پاسخحذف