۱۳۹۲ اسفند ۱۲, دوشنبه

ایتا چاردانه - گیل آوایی

بیده مه خاب بنام می خاکه سر، سر
بوبوستم چیچینی گیلان بزِم پر

دپرکستم، جه چوم ارسو بوارست،
دو واره خاباشون می دیل نیارست!
فارسی:
خواب دیدم بر سر خاک خود سر گذاشتم
گنجشک شدم در گیلان پر زدم
از خواب پریدم از چشمانم اشک بارید
دوباره خواب رفتن را دلم جرات نکرد!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر