۰۸ بهمن ۱۳۹۲

داستان بلند " گیللآماردان" - گیل آوایی


اگر به حسابِ " من مرا قوربان!" نگذارید، بگویم که این داستانم را فراوان دوست دارم شاید بخاطر تاسیانی یا بقول اینجایی ها، نوستالژی! است اما........بگذریم. باید بخوانیدش!!!!
در بخشی از این داستان آورده ام:
>> گاه فاجعه آنچنان هولناک است که باورت نمی شود روی داده است و در شوک ناباورانه ای ، زمانی بخود می آیی که کنار آمدن با آن، بخشی از زندگی روزمره تو می شود. آهی می کشی و فریادت را به سکوت اندوهباری در خود فرو می خوری و بار آن، سنگینی کوله ی روزگار توست که با خود می کشی. وقتی در آینه می نگری در می یابی که چگونه گذشته است! <<
و اما اسامیِ خیلی اصیل گیلکی برای قهرمانان داستانم برگزیدم که خوش به حالترم می کند! شاید برای شما هم جالب باشد:
اسامی شخصیتهای داستان:
1- شورم
2- تلایه
3- ارسو مادر شورم
4 - ایاز جوردهی پدر تلایه
5- - الیزه بانو مادر تلایه
6- والای خان پدر شورم ، والای یعنی تلاطم
7- کاسه گول جیردهی پدربزرگ شورم
8- - گولاز جوردهی پدر ارسو
9- گلنسا بانو، مادر ارسو
10- شامار جوردهی مادر والای خان و مادر بزرگ شورم
11- مشته خالای، کمک ارسو در خانه
12- کیاملک کیاسری محترم و معتمد جیرده و جورده
13- موتا جوربیجاکولی دکتر پامودور
14- آموج اسم سگ والای خان
15- چولی اسم سگ شورم
16- ماسو عروس کیاملک کیاسری
17- چیکا دختر بزرگ کیاملک کیاسری
18- مباشر ارباب خان کومله
19- راپا امیرکیاسری قهوه چی
20- سیتکا گسکرمحله ای ماما
21- دکتر لاهیجانی
22- شوئیل پسر خوجیر گورابسری کشاورز جیردهی
23- تی تی ناز دختر تلایه و شورم
24- ورنا همکلاسی تی تی ناز
25- ورنا گیله وا حسن کیادهی پدر ورنا

برای دانلودِ این کتاب همینجا کلیک کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر