۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

چاردانه های گیلکی - گیل آوایی

0
می دیل تنگه می ماره، می براره
می خاخور، می پیچا، کیشکا، گوماره!
می رشته میدانه بازارمجان، وای
هاچین تنگه می دیل کتله صداره!
فارسی
دلم تنگ است برای مادرم برادرم
برای خواهرم، گربه ام، صدای جوجه ها، بیشه!
برای میدان رشت، دستفروشان دوره گرد، وای
خیلی دلم تنگ است برای صدای دمپایی چوبی!
1
فی وه ارسو جه می چوم، تاسیانه
جه غوربت دیل ایسا رشته میانه
ازازیل زاکا بو دیل لاتا بو قاق
بیدین غوربت چوتو دیلا دُو وانه!
( جه غوربت پیرابوم، می دیل جوانه)
فارسی
اشک از چشمم می ریزد، تاسیان است
از غربت دل در میان رشت است
دل کودکِ بازیگوش شده، لات، حیران
ببین غربت چطور دل را می دواند!
( از غربت پیر شده ام، دلم جوان است)
2
بیگفتم غوربتا تا صوب فوقوفتم
بزم چک تا تانستیم شب نوخوفتم
بیدم غوربت بازام لیسکابو بیصاب
بامو می کش بینیشته، جونوخوفتم
فارسی
گرفتم غربت را تا صبح در هم کوبیدم
تا می توانستم سیلی زدم شب نختفم
دیدم غربت باز هم لوس شده بی صاحب
آمد کنار من نشست، پنهان نشدم
3
هولندی گمه واروم خا یه نیت وِخ
………..Waarom ga je niet weg
واروم بن یه هی یر دیهی مرا دخ
Waarom ben je hier……
واکف داری مگه آخه کلوت زاک
Klootzak……….
بن ایک نیت خک یه بن مثله ایتا سخ
Ben ik niet gek, je ben ……
فارسی
هلندی می گویم چرا دور نمی شوی( نمی روی)
چرا اینجایی مرا دق می دهی
مگر آزار داری که گیر می دهی فلان فلان شده!
من دیوانه نیستم تو مانند سیخ هستی
4
چی شا گفتن بجوز ارسو وارستن
مگه شا بی وفا یارا یارستن
واسی خلوت جیگا شون تسکو تنها
هو خلوت جا دمردن، دوارستن
فارسی
چه می شود گفت بجز اشک باریدن
مگر می شود از عهدۀ یار بی وفا بر آمد
باید جای خلوت رفت یکه و تنها
همان جای خلوت غرق شدت از عهده اش برآمدن
5
مثاله ابرو باده دوری یو آه
پیله کی آسمان، اللاه تی تی، ماه
درَن دشته مانه غوربت هاچین، وای
خو خانه مئن گدایام به کرا شاه
فارسی
مثل ابر و باد را می ماند دوری و آه
آسمان گسترده، ستاره و ماه
دشت وسیعی را می ماند غربت، وای
گدا در خانه خودش می شود شاه
6
نبه آ آیو ناله پاک دیمیرم
نگم هیچی هاچین غوربت آویرم
خوشه می دیل گیلک به می مرا پا
ناویره غوربتی بم وا بیمیرم!
فارسی
آه و ناله نباشد خفه می شوم
هیچ چیز نگویم غربت گم می شوم
دلم خوش است که گیلک هم پای من است
وگرنه غربتی می شوم باید بمیرم
..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر