۳۱ مرداد ۱۳۹۲

کولی گیرِ هلندی = ماهیگیر هلندی


اینقدر دلم می خواست به این هلندی می گفتم: هرتاقرماق بدسا انزلی مالا نیگیدی = هر قلاب ماهی بدست گرفته ای را ماهیگیر انزلی نمی گویند
و چقدر خوش به حالم می شد اگر جواب می داد: بوشو بدا باد بایه = برو بگذار باد بیاید = برو جلوی باد را نگیر!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر