۱۹ فروردین ۱۳۹۲

سه تا گیلکی چاردانه - گیل آوایی

دیله ناجانا دانی؟ نه تو نانی!
چومه ارسونا خانی؟ نه نخانی!
کرا بیخود بری جه می چومان خاب
شبان آیی می ور، روزان دو وانی!
.
مرا بیخود چی تی دونبال دو وانی
تو کی هرماله می خطا نخانی
تو پاک ده ولولا بوستی هاچین لات
کرا پیش پیش کونی بازین فورانی
.
پیچا لاس زئن دری هانده می امرا
رقیب تین تیر آیه را- شه - تی امرا
بوبوسته روزیگارام می آویسی
مرا دوری واکاشت دیلا چی امرا!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر