۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

ایتا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی


تونام بیگانا بی تی را گیری شی
جه خاطر شی هاچین افسانا بی شی
هاتویه هیمه یو گول گوله آتش  
گیری ول، دیمیری، سوسوزنی، شی
فارسی
تو هم بیگانه می شوی راهت را می گیری می روی
از یاد می روی درست افسانه می شوی می روی
اینطور است هیزم و شعله های آتش
شعله می کشی، خاموش می شوی، سوسو می زنی می روی
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر