۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

گیلیکی هاسا شعر-گیل آوایی


اسا کی جه ارسو هیستمه
مرا فیچال  تاسیانی سر وارگان
تی چومانه سو مرا
باباخان تیرکمان زنه
ایرنگه جه می ارسو
به
هیزار رنگ!
فارسی
حالا که از اشک خیسم
بچلان مرا و بر دلتنگی آویزان کن
با نور چشمان تو
رنگین کمان می شود
یک رنگ از اشک من می شود هزار رنگ!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر