۲۵ فروردین ۱۳۹۲

دوتا چاردانه گیلکی - گیل آوایی


زمین پا جیری، باله آسمان نا
کرا جنگل خوسانه دیلمان نا
نیگیر بانه نوا بوستن هاچین لام
کی دوشمن کوشتنه تیروکمان نا
فارسی
زیر پا زمین، برای بال آسمان هست
برای جنگلی ها دیلمان هست
بهانه نگیر بیهوده فلج نباش
برای کشتنِ دشمن تیرو کمان هست
.

نیگیر بیگانه گه انگاره، بی حایف
بکفته سر نزن! بی چاره! بی حایف
نوبو شانته هاچین من مرا قوربان
ایموشته خاک، ایتا شوماره بی، حایف!
فارسی
بیگانگی را پیش نگیر، حیف می شوی
بر سر افتاده نزن، بیچاره! حیف می شوی
دلقک نشو، بیهوده از خودت ممنون نباش
یک مُشت خاک، یک شماره می شوی حیف

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر