۰۶ فروردین ۱۳۹۲

دورین بورینا بوکود روزیگار شیشنداز - گیل آوایی

26مارس 2013
دورین بورینا بوکود روزیگار شیشینداز
خیاله جین جیری جیس سنگ بوخورد جه سنگانداز
دورین کی اورشینه رحمت به پاره پاره لاحاف
بورین قیامته قامت هاچین غلط انداز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر