۱۹ دی ۱۳۹۱

ایتا چاردانه - گیل آوایی

چره غورصه!؟، ویریز!، دوشمن نیهه شه!
چوما فونچین!، بیدین ارسو فی وه شه!
جوخوفتن، آیو ناله، خانه بی صاب!
نایی میدان، تی دوشمن کی نیشه، شه!؟
فارسی
غصه چرا!؟ برخیز، دشمن می گذارد و می رود
بازکن چشمانت را، ببین اشک می ریزد و می رود
پنهان شدن، آه و ناله، خانۀ بی صاحب!
میدان نیایی!، دشمنت نمی رود!، می رود!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر