۰۱ آذر ۱۳۹۱

چندتا گیلیکی تاسیانه - گیل آوایی

می تامبزه اوخانا
جه پیاله واورس

بی تو ایسانه شبانا!
فارسی:
هوار سکوت مرا از پیاله بپرس
شبهای بی تو بودن را
.
موشتو پیاله یو ایتا ایجگره قاقی
شبو تی تی یانو می تماشا
تی عکسه قاب
فارسی»
مُشت وُ پیاله وُ یک ضجه مات بودن
شب وُ ستاره ها و تماشای من
قاب عکسِ تو
.
اوووووووووووه!
آسال تا اوسال! تی یاد!؟
خوابو بیداره واورس!،
می بوگو بیشتاوه
تی چومانه مرا
آه
این سال تا آن سال یادِ تو!؟
از خواب و بیداری بپرس
بگو مگوی مرا
با چشمانت.
.
پیاله یام مسته دباخته
جه انهمه تاسیانی
دیل تی مرا بُونه ره
مسته بانه گیره.
فارسی:
پیاله هم مستی باخته
از اینهمه دلتنگی
دل برای بودن با تو
مستی بهانه می گیرد.
.
کشا گیفته خیالا
مُلو دریایو ایتا دونیا ارسو
شبو تی یادو می تورابون
وای
دریادیلام
میدیله سوجه!
دورم
دوری
دور!
فارسی:
خیال را بغل کرده
موج شکن وُ دریا و یک دنیا اشک
شب و یاد تو و دیوانگی من
وای
دلِ دریا هم
برای دل من می سوزد!
دورم
دوری
دور!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر