۰۱ آذر ۱۳۹۱

چندتا گیلیکی تاسیانه - گیل آوایی

می تامبزه اوخانا
جه پیاله واورس

بی تو ایسانه شبانا!
فارسی:
هوار سکوت مرا از پیاله بپرس
شبهای بی تو بودن را
.
موشتو پیاله یو ایتا ایجگره قاقی
شبو تی تی یانو می تماشا
تی عکسه قاب
فارسی»
مُشت وُ پیاله وُ یک ضجه مات بودن
شب وُ ستاره ها و تماشای من
قاب عکسِ تو
.
اوووووووووووه!
آسال تا اوسال! تی یاد!؟
خوابو بیداره واورس!،
می بوگو بیشتاوه
تی چومانه مرا
آه
این سال تا آن سال یادِ تو!؟
از خواب و بیداری بپرس
بگو مگوی مرا
با چشمانت.
.
پیاله یام مسته دباخته
جه انهمه تاسیانی
دیل تی مرا بُونه ره
مسته بانه گیره.
فارسی:
پیاله هم مستی باخته
از اینهمه دلتنگی
دل برای بودن با تو
مستی بهانه می گیرد.
.
کشا گیفته خیالا
مُلو دریایو ایتا دونیا ارسو
شبو تی یادو می تورابون
وای
دریادیلام
میدیله سوجه!
دورم
دوری
دور!
فارسی:
خیال را بغل کرده
موج شکن وُ دریا و یک دنیا اشک
شب و یاد تو و دیوانگی من
وای
دلِ دریا هم
برای دل من می سوزد!
دورم
دوری
دور!

۳۰ آبان ۱۳۹۱

شندره منظومه- 5 قسمت با هم - گیل آوایی


دوستان
این ویدئوها پیشتر منتشر شده اند اما در یوتیوب همراه با 277 ویدئو ام کاملا پاک شدند. آنها در بایگانی داشته ام و دوباره بارگذاری کرده ام. این منظومه، شندره،  یکی از نخستین کارهای من است که به عبارتی بلندترین منظومه گیلکی ست( نزدیک به 500 بیت است). این منظومه را با حس و یادمان و مشغله های ذهنی و عاطفی ای که نسبت به زحمتکشان تهیدست شهرم رشت داشته ام، سرودم. در ساختار کلی  منظومه، داستان به یک روال هارمونیک و هماهنگ پیش می رود وبلحاظ ساخت و پرداخت شعری( عروض) پرشها و نارسایی هایی هست که می بایست ویرایش می کردم. این نارسایی ها پس از سالهایی که گذشت، بیشتر بنظرم می آید و می پذیرم که باید ویرایششان می کردم. حجم کارهای این زمانی از ترجمه ها تا شعر و داستان و.....مرا از بازنگری و ویرایش کارهای سالهای پیشین، باز می دارد. امیدوارم تا نفس به آخر نرسیده، کارهایم را در زنده بودنم، پالایش و ویرایش و پذیرفتنی کنم. هر چه هست تلاشی از روی عشق و پیوند  به دیار و مردمان من است. با این شوق و شور و احساس، زنده ام.
با مهر گیلکانه
گیل آوایی


۱۱ آبان ۱۳۹۱

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه - شاید ایتا ترانه ره - گیل آواییشه بزه گول، تی چومه ارسو  مانه
بشکسه دیل تی غمه دوره دانه
نه سایی، راشی تی پا مالا داره
چوم تی رافا فاندره ارسو واره

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

پورزماته تی سره کورا بیگیفت
دیل تی واستی شادی یا جه خو جیگیفت
هرتا ارسو چومانه ابرا فاگیفت
ونگه بی تو بُونه، تنهایی دانه

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

خوش دارم کی تی چومانا فاندرم
ارسو آه تی عکسانه سر وارگانم
تی سره کُورا بیگیفته خاطراتا بیشمارم
تو بوشویی بی تو دونیا غم واره

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

شب تی گیسو می خیاله جان پنا
تی چومه شب می خیاله رانما
شب تی تی یانا گمه از تی وفا
تاسیانی ونگا تی چومان دانه

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

تمانانوبوسته


برگردان فارسی:
گلِ شبنم زده، اشک چشمانت را می ماند
دلِ شکسته غمِ دوری ات را می داند
نیستی، راه واره ات، جای پای ترا دارد
چشم در انتظارت، راه می نگرد، اشک می بارد

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند

خیلی وقت است که از توگفتن را سرگرفته است
دل بخاطر تو شادی را از خود دریغ کرده است
هر اشک ابرچشمان را گرفته است
گریه بی تو بودن را، تنهایی می داند

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند

خوش دارم که به چشمانت نگاه کنم
اشک و آه به عکسهای تو بیاویزم
از تو گفتن را سرگرفته، خاطراتت را بشمارم
تو رفتی، بی تو دنیا غم می بارد

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند

شب گیسوی تو جان پناه خیال من است
چشنان تو شب راهنمای خیال من است
ستاره ها را شب از وفای تو می گویم
گریه دلتنگی را چشمان تو می داند

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند
ناتمام