۱۸ مهر ۱۳۹۱

ایتا چاردانه جه تاسیانی پوررضا ره – گیل آوایی

تونام کی نه سایی ده کی بخانه!؟
چوتو بی تو گیلک غوربت بمانه!؟
گوسن دوخون، امیری،  دیلمانی
بخانه دیل چومام ارسو فیشانه!

برگردان فارسی:
تو هم نیستی، دیگر چه کسی بخواند؟
چطور بی تو گیلک در غربت بماند؟
گوسن دوخون، امیری، دیلمانی[1]،
بخواند دل، چشم هم اشک بیافشاند![1] از گوشه های آوازی گیلان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر