۰۷ آبان ۱۳۹۱

دو تا گیلکی چاردانه - گیل آوایی

چی یه دونیا مره بی تو، جهندم
خایم دریا بشم ده وانه گردم
مثاله لوتکایم بی تو بوشو آب
ماری جان تو بوشویی من دمردم
(هاتو کی تو بوشویی، من دمردم!)
فارسی
چه هست دنیا برایم بی تو، جهنم
می خواهم بروم دریا دیگر برنگردم
بی تو مثل قایق رفته آب هستم
مادر جان تو رفتی من غرق شدم
( همچین که تو رفتی، من غرق شدم)
.....

آخه بی تو مره دونیا چی واستی ست!؟
مرا هرکی دینه گه کی طرف کیست!
جه ارسو پاک ایسم وارش هاچین هیست
بدا فارسی بگم هیست تر زمن نیست!

فارسی
آخر بی تو برایم دنیا برای چیست!؟
هرکس مرا می بیند می گوید طرف کیست!
از اشک درست شدم باران، کاملا خیس
بگذار فارسی بگویم خیس تر از من نیست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر