۲۸ مهر ۱۳۹۱

گیلچاردانه یان: تو یام می دیله غورصونه نودونی - گیل آوایی


تو یام می دیله غورصونه نودونی
هاچین چونه زنم تو ما نومونی
نودونی تی چومه امرا شمه خُو
هیتو تی یادِه کارم زندگونی

برگردان فارسی
تو هم غصه های دلم را نمی دانی
بیهوده چانه می زنم، تو مثل من نیستی
نمی دانی که با چشم تو بخواب می روم
همینطور با یاد تو دارم زندگی می کنم
.
می دیل ناز دانه های تی چومه، مویه
تَه خانه دیل، هیتو پور چونه گویه
تته رج ایشماره تی گیسو ده ناز
دانه موچی شبانده روز تی رویه

فارسی
دلم همینطور ناز می دهد چشمت را، مویت را
ترا می خواهد دل، همینطور چانه می زند، پرگوست
ردیف می شمارد گیسویت را ناز می دهد
شب و روز رویت را می بوسد

.
چی کارم مو، نونم، دیل واهیله، تور
هیتو فیکرا شونه، بی تو شنه گور
چی خانه روزیگار آی داد، بی داد
میرم مو، بی می لاکو دیل پوره پور

فارسی
چه دارم می کنم، نمی دانم، دل پریشان است دیوانه
همینطور به فکر می رود، بی تو به گور می رود
چه می خواهد روزگار، ای داد بیداد
می میرم من، بی یارم، دل پر است پر

.
گیرم بشکسته دیلا پا بنایی
هاچینه چوم برایا جا بنایی
چی دانستیم تره نامردی یه داب
بوشویی بی وفایه را بنایی

فارسی
گیرم بر دل شکسته پا گذاشتی
بیهو ده چشم به راه را جا گذاشتی
چه می دانستم برایت نامردی رسم است
رفتی برای بی وفایی راه گذاشتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر