۰۵ خرداد ۱۳۹۱

بوشو می یارا بوگو کی ده بی قرار نی یم - گیل آوایی

چهارخرداد1391

بوشو می یارا بوگو کی ده بی قرار نی یم
خیاله بالا نیگیرم سره قرار نی یم

پالانو شونده کله نقله می آ روزانه
هاچینه دیلا دمخته دیله هاوار نی یم

کرا ده وُرسینه مه هرچی دسو پایا دوست
ده دیل دباختنو زاری به کاره پار نی یم

می بالا وازا کوده پاک چیچینی بالپرواز
ده جلده کوتره تی خانه دس برار نی یم

اسا کی ارسو می چومانا لاب بوشوسته واشوست
بنامه دیمه کرا عشقه یارا زار نی یم

گیل آوایی نوا بوستن هاچینه پیله لات
نوگو پیاله مرا یاره رادوار نی یم

فارسی:

برو به یارم بگو که بی قرار نیستم
بالِ خیال را نمی گیرم سرِ قرار نیستم
بی خیالی و همه چیز واگذاشتن نقلِ این روزهای من است
بیهوده دلِ زیرِ پا گذاشته، هوار دل نیستم
دیگر هرچه که دست و پایم را بسته پاره کرده ام
دیگر دل باخته و در کار و بار زاری نیستم
بالهایم را گشوده ام درست مثل پرواز بالِ گنجشک
دیگر کبوتر جلد خانه و یارغار نیستم
حالا که اشک، چشمانم را شست و واشسته است
کنار گذاشته ام عشق یار را، زار نیستم
گیل آوایی، لاتِ از همه چیز آزاد نشو
با پیاله نگو که یار همراه نیستم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر