۳۰ فروردین ۱۳۹۱

دیلا درد باردی نانی خانه خرابم تی واسی - گیل آوایی
18.04.2012


دیلا درد باردی نانی خانه خرابم تی واسی
هاچینه بشکسه لوتکا بوشو آبم تی واسی

هرتا شب الله تی تی به کرا تی چومه نیگا
تی رو ماتابه مانه درجه که قابم تی واسی

بوبومی کار جه تی دوری بوکونم ناله یو آه
کی هاچین ارسو مراهیسته چورابم تی واسی

نانه هیکس چی واسی توره مه دیوانه خراب
تقی دیوانه بوبوستم خالی آبم تی واسی

رشته کوچانا تی یاده مرا گردم رادوار
دو واره غوربته مئن واستی تورابم تی واسی

هانده تی امرا شمه لاجانورشت، خوشکه بیجار
دوارم دوره ولی ارسو پورا بم تی واسی

می چومانام سی یا ابرانا دوارست ده اسا
هاچینه گورشه مه واهیلو خرابم تی واسی

بوشو ده خاکه مانستن می جوانی دسه باد
ده دمرده هاچینه سو آل جیوابم تی واسی

گیل آوایی تو فوخوس دوره، بوبو مسته خراب
تی پی یالا نوا گفتن وا گوما بم تی واسی
برگردان فارسی:
دل را درد آوردی نمی  دانی خانه خرابم بخاطر تو
درست مانند قایقِ شکسته رفته به آبم بخاطر تو

هرشبی ستاره می شود نگاهِ چشمان تو
روی تو مهتاب را می ماند قاب پنجره ام بخاطر تو

کسی نمی داند برای چه پریشانم، دیوانه، خراب
تقی دیوانه[1] شدم هیچ کاری از من بر نمی آید بخاطر تو

کوچه های رشت را با یاد تو راه به راه می گردم
از پسِ غربت  بر می آیم پریشان می شوم بخاطر تو

باز هم با تو می روم لاهیجان وُ رشت، خشکبیجار[2]
از پسِ دوری بر می آیم ولی از اشک پُر می شوم بخاطر تو

چشمان من هم از ابرهای سیاه گذشته است حالا
درست داغ شده ام آشفته ام خرابم بخاطر تو

جوانی ام مانند خاکِ رفته به دست باد است
پژمرده شده ام بیهوده سوال جواب هستم بخاطر تو

گیل آوایی حریف باش دوری را، مست خراب شو
پیاله ات را نگو باید گم شوم بخاطر تو


[1] یکی از دیوانه های معروف رشت در دهه پنجاه که حتی روزنامه ها و عکاسان محلی از آن سوژه ساختند. خودِ من خاطره دارم یکی از ویژگی های تقی دیوانه این بود که از دور می دانست چه کسی مردم ازار است و چه کسی کمک می کند یا چه کسی بی توجه و بی آزار است. از این نگاه، برخوردش را تنظیم می کرد و صد البته مردم آزار را به محض دیدن با ناسزا پذیرایی می کرد!

[2] یکی از شهرستانهای گیلان بین خمام و لشت نشاء

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر