۰۹ فروردین ۱۳۹۱

آوای جنگل-یادواره ی کوچک جنگلی- صدای علیرضا شوریدهمتن سرود آوای جنگل: بی یه میرزا
بی یه میرزا تی شالا می کمر دود
تی توفنگا باور می شانه سر تاود

پیله مردای دانم تی دیل پوره درده
تی همدردو تی همزبان گیله مرده
تو کوچیک خان در ا جنگل چی تنهایی
گردوکه بره می یانی جان بدایی
بیا میرزا جکلان عطر شالیزار
گیله مردای خوشه ا جنگل و نیزار
گل لاله بکشتم تی گذرگایه
بیا میرزا خوشا دم من تی درگایه
بی یه میرزا تی شالا می کمر دود
تی توفنگا باور می شانه سر تاود
پیله مردای دانم تی دیل پوره درده
تی همدردو تی همزبان گیله مرده
تو کوچیک خان در ا جنگل چی تنهایی
گردوکه بره میانی جان بدایی
بیا میرزا جکلان عطر شالیزار
گیله مردای خوشه ا جنگل و نیزار
من تی رایه شوندرم میرزا کوچک خان
می سلاما برسان تو به شهیدان
می سلاما برسان تو به شهیدان

۱ نظر:

  1. سپاس از شما، در کمال تعجب باز هم فیلتر

    پاسخحذف