۰۱ اسفند ۱۳۹۰

آموندری تی مرا ایپچه او دلارا باور-گیل آوایی

دوستان و یاران گرامی
کانال پیشین من با بیش از 273 ویدئودر یوتیوب از دسترس خارج شده است و کانال تازه ای راه انداخته ام که امیدوارم از بلایای عینی و مجازی! در امان بماند. به مرور ویدئوهایی در کانال تازه بارگذاری خواهم کرد.
با مهر
گیل آوایی

سپتامبر 2004هلند
آموندری تی مرا ایپچه او دلارا باور
ایتا پیچه ککجو ولگه سیر کوارا باور

آموندری کرا صحرا دکف بزن کیشخال
بازین مره بتانستی او عطر خاکا باور

بوشو بیچین ایکشه تو چوچاقو خالی واش
زمین طیاره میان مئ کوچیکئ یادا باور

آموندری مره فورشانه جان باور پیغام
جه بادو شورم و دریا می خاطراتا باور

آموندری بوشو اول بگرد آمی باغا
بازین مره ایتا موشته ولش گومارا باور

آموندری تو واکون صوندوقه لیباسانا
تره میرم مره ایپچه او عطره نابا باور

آموندری تو باور هرچی از می گیلانه
ایموشته سرده پلایو مئ قالنهارا باور

اگه تانی تو بگرد شنبه بازار و بولوار
بازین جه موسیو مره ایپچه زهره مارا باور

گیل آوایی همیشک چوم برا ایسا قاقه
خراب ببه آ ولایت مره می خاکا باور
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر