۰۵ اسفند ۱۳۹۰

پنج سرود گیلکی، این سرودها را به دوستداران هنر مردمی و بومی میهنمان معرفی کنید. با مهر: گیل آوایی

رانای

رانای تو گی گب نزنای رانای
دردا بیدینو دم نزن رانای

رانای دانی من آتشم رانای
از می مرام دس نکشم رانای

رانای مرا بردان درید رانای
شکنجه جیر کوشتان درید رانای

رانای ویریز رانای
دره سر نینیش رانای
خانه نینیش رانای

آی ویریز پاکون تی چومانای رانای
نامرد دینه تی اشکانای رانای
زاکان یاد گیریدی تی کارانای رانای

رانای ویریز رانای
دره سر نینیش رانای
خانه نینیش رانای

*رانا = رعنا
رانای = رعنای


ماسوله شورم بیگیفته

ماسوله شورم بیگیفته،
غم بیگیفته،
ماکلوانه سورخه گول بامو در،
شر شره وارشه کوهانه سر
انقده وا کار بوکونیم
بار بوکونیم،
صد تا درده امی جان بداریم،
هرچی کی دو ویم درمان نداریم
وای هر چی کی دو ویم درمان نداریم
او گرما گرمه بهار بو
فصله کار بو
سورخه جی سه تا زاکا بیگفته
پئره ماره دیلا غم بیگیفته
وای پئره ماره دیلا غم بیگیفته

مردومه دیلام پورا بو
غم جیما بو
مردومه  غما وا ول بیگیره
مرمر کاخانا آتش بیگیره
وای مرمر کاخانا آتش بیگیره
  

شو

از م. راما

شو شو شو
شوی استبداد آخر گوذرنه
وای
آخر گوذرنه
خو خو خو
خوی بیچارگان ایروز پرینه
وای
ایروز پرینه
ایشو بوشوم روخونه
ستاره ما دوخونده
بوته ایشو نمونه
بوته ایشو نمونه

رهایی امی دس نها تو چی گی = رهایی در دستان ماست تو چه می گویی

گیل آوایی

نیدین می خندیانا گریه دارم گریه دارم
جه دسته آ زمانه گریه دارم گریه دارم
می دیلئ واهیله رایی ندارم گریه دارم
سیا ابرانه دس وا خون به وارم گریه دارم...گریه دارم...گریه دارم

چره تو تنها، من مره تنهایم یارای
بئ یه مئ امرا تو، تئ مرا آیم یارای
اگه تنها بیبیم
همه تان زارا بیم
شب سیا
گاب سیا
هرتا سگ هارا به
زندگی زارا به
گیله مرد
گیله زن
غورصه خوردن نیبه
اشکو ماتم نیبه
همه تانی واسی یارا بیم
ایدیلو ایصدا را دیبیم
دس فارس نا رهایی ویریز
تو می امرا نیبی
من تی امرا نبم
ایشکفیم
واشکفیم
خارا بیم(خوار)
را دکف
جنگلان سرپنایه
آمی جا جیگایه
نشا غورصه خوردن دمردن
نشا دوشمنه دس جوخوفتن
ویری
دس فارس نا رهایی
بنه دیمه رسمه جودایی
چقد گورشا بیم!؟
چقد فورشا بیم!؟
چقد سرفوکویانا خوردن!؟
نوخور لوفته ناکسانا
ده وسته دمردن
ده وسته گولی پوستا گیفتن جوخوفتن
ده وسته
ده وسته
ده وسته ویری
رهایی آمی دس ناها تو چی گی!؟
.
گیله مرده بوگو بیشتاو اونه داره مرا
گیل آوایی 
کوله دارای.....کوله دارای.....کوله دارای....کوله دارای
هاچینه گردمه باغو بیجارای.....کوله دارای
نامو وارش کرا خوشکه بیجارای.....کوله دارای
ترا موران بزا ما بیجار کارای.........کوله دارای
آگه وارش نایه دیل بی قرارای........کوله دارای
هاتو خوردان درم غورصه بیجارای....
کوله دارای
کوله دارای
کوله دارای
بوگو خورشیدا وسته ده نتابان
مئ بیجاره گیلا آنقد نترکان
بوگو دیل آتشا خونه جه ابران
بوگو ابرانا تو واراش به واران
کرا سوختان دره مئ توم بیجاران
هاچینه آتشه می دیلو می جان
چوتو وا من فادم می قولو قرضا
نیهینه هیشکی ده می خاشه ورزا
چی بگم گوشنه یه می مورغو کیشکا
بمردم تا بیدم می زاکه اشکا
ده هاچین آتشم آخ کوله دارای کوله دارای
ترا موران بزا ما بیجارکارای
کوله دارای
کوله دارای
کوله دارای

۰۳ اسفند ۱۳۹۰

تی سره کُورا بیگیفته می خیال پاک لاتا بو- گیل آوایی

22فوریه 2012
تی سره کُورا بیگیفته می خیال پاک لاتا بو
دیل می شین جوم جوم دکفته لاب کرا ده زاکا بو

روزو شب ناره مره توفیر بی تو روزیگار
پاک زالاش بارده تی دیئنه روزیگارام قاقا بو

فاندر آخه بی تو ده می کار بوبوسته واهیلی
واهیلا بو توره دیوانه هاچین حایرانا بو

گاگلف می ایستکانا گم جه می بشکسته بال
لانه کش قولقا زه چوم ارسو پورا بو آبا بو

وای چقد گورشانا تی ناجه مرا بون پیله لات
آخ دمرد دیل تاسیانی ونگ بزه ونگ ناکا بو

کش بزه یاد بخاندم دیلمانی ارسو وار
یادباوردم تی مرا خاندن خوروسخان دابا بو

آ دمرده روزیگارام ول بیگفتا رادواران فو بزه
ول بیگفته گورشه کا جنگل واسوخته دارا بو

گیل آوایی دیلسوجان واشکسته تور ترکمه  لات
تاب ناورد دوری، شوالا ول بیگفت داغانا بو
......
اشعره می یان اشانا تانیدی بیگید چیسه؟
1-     سره کُور، 2- جومجوم، 3- دکفته، 4- زاک، 5- زالاش، 6- قاق، 7- فاندر، 8- واهیل،
9- تور، 10- هاچین، 11- گاگلف، 12- قولقا زه، 13- ارسو، 14- گورش، 15- دمرد، 16-ونگ
17- ناک، 18- داب، 19- واشکسته، 20- فو، 21- ترکمه، 22- شواله، 23- ول، 24- رادوار

۰۱ اسفند ۱۳۹۰

آموندری تی مرا ایپچه او دلارا باور-گیل آوایی

دوستان و یاران گرامی
کانال پیشین من با بیش از 273 ویدئودر یوتیوب از دسترس خارج شده است و کانال تازه ای راه انداخته ام که امیدوارم از بلایای عینی و مجازی! در امان بماند. به مرور ویدئوهایی در کانال تازه بارگذاری خواهم کرد.
با مهر
گیل آوایی

سپتامبر 2004هلند
آموندری تی مرا ایپچه او دلارا باور
ایتا پیچه ککجو ولگه سیر کوارا باور

آموندری کرا صحرا دکف بزن کیشخال
بازین مره بتانستی او عطر خاکا باور

بوشو بیچین ایکشه تو چوچاقو خالی واش
زمین طیاره میان مئ کوچیکئ یادا باور

آموندری مره فورشانه جان باور پیغام
جه بادو شورم و دریا می خاطراتا باور

آموندری بوشو اول بگرد آمی باغا
بازین مره ایتا موشته ولش گومارا باور

آموندری تو واکون صوندوقه لیباسانا
تره میرم مره ایپچه او عطره نابا باور

آموندری تو باور هرچی از می گیلانه
ایموشته سرده پلایو مئ قالنهارا باور

اگه تانی تو بگرد شنبه بازار و بولوار
بازین جه موسیو مره ایپچه زهره مارا باور

گیل آوایی همیشک چوم برا ایسا قاقه
خراب ببه آ ولایت مره می خاکا باور
۲۸ بهمن ۱۳۹۰

پیام به خوانندگان گرامی - گیل آوایی

خوانندگان گرامی
درود بر شما
کانال من در یوتیوب با همه ی ویدئوهایی که منتشر کرده بودم به دلایلی که برایم اصلا معلوم نیست، بسته شده است. تماس با یوتیوب اینکه بتوان چند و چون ماجرا را پرسید، برایم مقدور نبوده است. از این رو تا پیدا کردن راهی برای حل این مشکل، کانال ویدئویی من در یوتیوب در دسترس نخواهد بود. اگر چه بسیار دلگیر و از چنین برخوردهای ناروا و نابرابر عصبانی ام. در وطنمان آن چنان هیولاها حکم می کنند و در جهان مجازی هم این چنین!
کسانی که مایلند یا می توانند یاچگونگی آن را می دانند، به یوتیوب اعتراض کنند، شاید راهی ممکن شود.
با مهر
گیل آوایی

۲۷ بهمن ۱۳۹۰

ترا می چومه جا فان در کرا باهارا بیدین= خودت را از چشم من نگاه کن بهار را ببین - گیل آوایی

17فوریه 2012
ترا می چومه جا فان در کرا باهارا بیدین
دو تا بنفشه مثاله ایتا خومارا بیدین

هاتو کی خنده تیشین ایشکوفه مره بم قاق
تی خنده تی دیمه سر پاک گوله باهارا بیدین

می چومه جا تی چوما واستی فاندری جانه یار
کی دریا مئن کرا خورشیده بی قرارا بیدین

تی راشونو می ایسان راشی چوم برایی وای
تی کتله کتله صدا جا می اینتظارا بیدین

هاتو کی غمزه مرا تا دواری جه می کنار
می دیله زئنه تی واستی  تو ایله جارا بیدین

تی گیسو یا کی فادی باده دس بی ده غوغا
بجانه رقصه مانستن بجه بیجارا بیدین

ترا نانم چی بگم تو چیسی چی یی بی تا
بی یا بی یا میچومه جا می چومه یارا بیدین

گیل آوایی خوره بی شات هاچین کرا خوره تاب
بوشو جیوانی هاچین گه می یاره غارا بیدین

فارسی
خودت را از چشم من بنگر، بهار را ببین
دو تا بنفشه مانند یک خمار را ببین
همچین که خنده ات می شکفد، مات می شوم
خندۀ تو بر لبانت درست گلِ بهار را ببین
از چشم من، باید چشم خودت را بنگری یار جان!
که میان دریا انگار خورشید بی قرار را ببین
راه رفتنِ تو، سر راهت ایستادنم چشم انتظار، وای
از صدای دمپایی چوبی ات انتظار را ببین

همچین که با غمزه از کنارم می گذری
طپشِ دلِ من برایت، صدای یاوران را ببین
( ایلجار گروهی ست از دوست و آشنا که برای انجام کاری همراه می شوند)
گیسویت را که به دست باد می دهی غوغا می شوی
مانند رقص برنجزار، برنجِ شالیزار را ببین
ترا نمی دانم بگویم که هستی چه هستی، بی تایی( بی همتا)
بیا بیا از چشم من یار مرا ببین
گیل آوایی بیهوده مانند ...... تاب می خورد
( جای نقطه چین یک وسیله بازی کودکانه است که چیزی مثل شلاق می زنند و آن را می چرخانند. فارسی اش یادم نیست نمی دانم اما گردالو اسم گیلکی اش است!)
جوانی رفت بیهوده می گوید یارغار مرا ببین