۱۴ تیر ۱۳۹۰

سه سرود گیلکی با هم - گیل آواییسه تا گیلیکی سورود:1- رانای یا رعنای ،2 - ماسوله شورم بیگیفته = ماسوله را مه گرفته، 3 - شوشو =شب شب از م।راما


برای شنیدن و باز کردن فایل صوتی اینجا هم می توانید کلیک کنیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر