۰۶ تیر ۱۳۹۰

دوتا گیلغزل : رشت و انزلی - گیل آواییرشت
گیل آوایی
دیل بوبویه شهره رشتم شهره باران شهره رشت
جانه جانان، شهره مهرو شهره یاران، شهره رشت

شهره پورداودو میرزا، شهره حیشمت، شهره داد
شهره جنگل، شهره آزادی  یه ایران، شهره رشت

شهره دانش، شهره فرهنگ، شهره اینسان، زندگی
شهره عشقو مهربانی، شهره جانان، شهره رشت

شهره سبزانه بهارو شهره ابرو شهره کار
شهره مردانو زنانه مهربانه شهره رشت

فاندری رشته جیوانانا هاچین بی قاقه قاق
وا مانی از انهمه سروه قدانه شهره رشت

می گولازه می نفس، می زندگی، می عشقه یاد
دیل زنم با تاسیانی مردومانه شهره رشت

دیل بوبو از فعل دیل بوستن (زبان گیلکی) = دل شده از فعل دلشدن(فارسی)


شهره عشقه دیل بوبوسته مهربانه پاله وی

شهره عشقه دیل بوبوسته مهربانه پاله وی
شهره کاره بندرو دریا دیلانه پاله وی

شهره مالا، شهره شورم، شهره دریا گیله وا
شهره موردابه کومه مورغابیانه پاله وی

شنبه بازارو اونه بازارمجانه مهره بان
شهره فرهنگه بولنده گیلکانه پاله وی

بیخود انگاره نیگیفتد مستی یو دریا شبان
تا خوروسخوان عاشقانه دیل بجانه پاله وی

وامرازه جهلو خورافه شهره علمو دانشه
مردومه هیممت بولندو سروقدانه انزلی

هر دمرده با آخوند وختی بامو دریاکنار
قاقا بو بسکی باموخت از مردومانه پاله وی

یاد آرم مورغانه پوردا چوم زنه پیلعلی باغ
آخ میانپوشته کولیور اوردکانه انزلی

طالب آبادو زیمین طیاره تا دریا کنار
دیل بره تا غازیان، با ملوانه پاله وی

گیل آوایی، های بوگوفته پاله وی جا با گولاز
یاده موسیو جان دکفت مستی شبانه پاله وی


بنا به درخواست علاقمندان، این غزل را شتابزده به فارسی برگردانده و در زیر می آورم.اگر چه ترجیح می دهم که دوستان تلاش کنند گیلکی اش را بخوانند تا چشم به خواندن متن گیلکی عادت کند. نیمه شب 21نوامبر2011 
شهرِ عشق وُ شهر عاشق شده، مهربان است پهلوی
شهرِ کار وُ بندر وُ دریا دلهاست پهلوی
شهر ِ ماهیگیرِ دریا، شهر ِ مه، شهر ِ دریا، گیله وا ( گیله وا اسم یکی از بادهای دریای کاسپین است)شهرِ مرداب است شهرِ آلاچیق های شکار(کومه) شهر مرغابی هاست پهلوی
شنبه بازار وُ دستفروشهای مهربانش
شهر فرهنگ بلندِ گیلکهاست پهلوی
بی دلیل نیست که مستی شبانه ی دریا را تدارک می بینند
تا خروسخوان بامداد، عاشقان دل به جان شده است پهلوی
با جهل و خرافه جور نمی آید، شهر علم و دانش است
همت مردم بلند است وُ شهر سرو قدهاست پهلوی
هر کس وقتی از آخوند خفه شده وُ به کنار دریا می آید
مات و مبهوت شده می آموزد از مردم پهلوی
یاد می آورم پلِ تخم مرغی(مورغانه پورد) چشمک می زند پیلعلی باغ( اسم یک محل در پهلوی)آه میانپوشته، کولیوِر، اردکهای پهلوی
طالب آباد وُ زمین طیاره، تا کنار دریا
دل می برد تا غازیان همراه با ملوان پهلوی
گیل آوایی بس که گفت از پهلوی با افتخار
یاد موسیو جان افتاد، مستی ی شبهای پهلوی
بی چاکون واکون، اتویه:
شهره عشقه دیل بوبوسته مهربانه انزلی
شهر کاره بندرو دریا دیلانه انزلی
شهره مالا، شهره شورم، شهره دریا گیله وا
شهره موردابه کومه مورغابیانه انزلی
شنبه بازارو اونه بازارمجانه مهره بان
شهره فرهنگه بولنده گیلکانه انزلی
بیخود انگاره نیگیفتد مستی یو دریا شبان
تا خوروسخوان عاشقانه دیل بجانه انزلی
وامرازه جهلو خورافه شهره علمو دانشه
مردومه هیممت بولنده مهربانه انزلی
هر دمرده با آخوند وختی بامو دریاکنار
قاقا بو بسکی باموخت از مردومانه انزلی
یاد آرم مورغانه پوردا چوم زنه پیلعلی باغ
آخ میانپوشته کولیور جانه جانه انزلی
طالب آبادو زیمین طیاره تا دریا کنار
دیل بره تا غازیان بندر نشانه انزلی
گیل آوایی، های بوگوفته انزلی جا با گولاز
یاده موسیو باز دکفت مستی شبانه انزلی
04ماه مه 2011


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر