۲۵ دی ۱۳۸۹

چاردانه - گیل آوایی

می چوم هانده سی یا ابرا دوارست
ببرده آب مرا بسکی بوارست
بوبوسته ایجگره میدادو فریاد
جه می ناله می چوم خوشکی نیارست
....
بوگفتی جانه یار می رادوار بی
چپربوبوسته باغ سیرو کوار بی
دمرده بخت آویرا بوم به غوربت
خیاله مئن مره گم جانه یار بی
....
بوشو دریا ببر می آیو نالا
سیفید آبا دن می دیله خالا
سیاکل داد بزن ماسوله فریاد
بوگو آخه نیگیفتیدی می بالا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر