۰۲ بهمن ۱۳۸۹

ایتا چاردانه - گیل آوایی

بودُو وَستی تو هرچی رایو چا بو
دمرده لوتکا دریا خوشکه وا بو
هاچین ناجه بدیل بوستن تره کار
تی قسمت از وطن پابرانده پا بو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر