۲۷ آذر ۱۳۸۹

توگیلانه جا گی گریه به می کار - گیل آوایی

تو قاری می مرا قارم تی امرا
تو داری می مرا دارم تی امرا
هاتویی دوشمنا بیخود کونیم هار
تو زاری می مرا زارم تی امرا
......
بدا تی گوله ره گولدان ببم من
تی خانه بامه ره نودان ببم من
تی صاراکتله، تی هیری جیری خاک
کله سر قوری یو قابدان ببم من!!!!ا
....

شبه چله دیلام غوربت بیبیشته
خکارا یاد آره آبجی واویشته
شبان بیداری یو نقله پیله مار
دپرکانه جه خاب، خنده جیویشته
......

توگیلانه جا گی گریه به می کار
می دیل جه تاسیانی به هاچین زار
هاتو کی بوک کونه دیل چوم ایسه پا
واره وارش دوخانه مار آی مار
....
بوشوم دریا کنار ایپچه بگردست
خیالا سرا دام، بوشو ونگردست
بیدم آبکاکایی او جور بزه بال
می کارا فاندرست خنده بترکست
.......
می دارو می ندار ایرانه خاکه
گولازه می وطن گیلانه زاکه
باباخان تیرکمان شاله عروسی
قشنگو رنگ وارنگ ایرانه پاکه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر