۲۳ آذر ۱۳۸۹

آخه ناموی - گیل آوایی

اشکه مئن تنها دمردم بئ وفا آخه ناموئ
هیستابوم بسکی تی رافا چوم برا آخه ناموئ
بئ تو پاک از تاسیانئ ول بیگیفته دیل دمرد
خوشکا بوستم تسکوتنها گورشه کا آخه ناموئ
آن قده تنها بوگفتم های تی ناما با گولاز
شب بیگفته مئ اوخانا صوب بوما! آخه ناموئ
وامرازه آ روزیگاره بئ کسئ تنها ایسان
روز و شب به سام تئ رافا پورجفا آخه ناموئ
ده نگم هرماله تئ ناما مئ دیل به پیله لات
خستا بوم از آهو ناله را به را آخه ناموئ
گیل آوایی تام بزن فاندر جمخته روزیگار
های گیری انگاره گی تی یاره کا آخه ناموی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر