۱۷ مهر ۱۳۸۹

بیتو

بئ تو شب قاقا بمه دایم ستاره ایشمارم
مئ پیالا پورو خالئ دانه دانه ایشمارم

ایشمارم روز و شبا بئ تو کرامستو خراب
مئ دیله زخمانه مالا پاره پاره ایشمارم

اشکه جا هیستا بمه یاور دیهه مستئ مرا
اشکانا مئ دیمه سر با آهو زاره ایشمارم

سخته بئ تو زندگه باور گودن بئ تو ایسان
فاندرم تئ عکسانا چوم اشکه واره ایشمارم

یاد آرم تئ مهربانی خنده تئ برقه نیگاه
مئ خیاله من تئ امرا شب ستاره ایشمارم

دیل ببردئ دیلبره از من جیگیفتئ بئ وفا
پاک دمردم بئ تو مئ مرگه هیزاره ایشمارم

بئ تو لاب فورشم کئ بادا دا مرا آ روزیگار
مورده یم بئ تو مئ عمره بئ بهاره ایشمارم

گیل آوایئ توره بئ تو شب نیشه هرماله خواب
شب تئ رافا چوم براه دایم ستاره ایشمارم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر