۲۶ مهر ۱۳۸۹

چاردانه - گیل آوایی

ایجور تی راشه من ارسو بوارم
کی هیستابم جه تی راشه دوارم
می امرا تو اگه هانده بیبی قار
واسی دریایا واورسی چی زارم

.....
نوگو گیلان می دیل بی تابه زاکه
هاچین از تاسیانی گورشه خاکه
کرا غوربت همش سینا کونه چاک
خوانه های دیلمانی پاک هلاکه
...

پیریو جیوانی یام اروزان حایفه
هرکه دینی داره سر آویزان حایفه
ای وایه ادوران کی دمردد هامه وای
از پیر و جیوان امی نشانی حایفه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر