۲۸ فروردین ۱۳۸۹

فیشانی، گیل آوایی


فیشانی

گیل آوایی


گیری بیگانه دوما تی آشنانا فیشانی

پاک بوبوستی پیله گاب تی جانه یارا فیشانی

کرا بوستاندری لاب آویرا بوسته خالی آب

تی پالانا تاوه دای شونده کله سرده پلایا فیشانی

نه ده اشپل خوری نه شورکولمه نه دیبیجا

گیری استیکه دوما رشتی تیانا فیشانی

تو بوبوستی هاچینه غوربتی چارچرخ به هوا

تورابوستی کرا ده هفتا بیجارا فیشانی

تی ریفقانه مرا قاری بوبوستی پیله گاب

می چوما فاندری پاک شرمو حایا یا فیشانی

ترا یادا شو تی مار تی پئر ریفق گیلانه خاک

پاک آویرابو هاچین تی ماره خاکا فیشانی

من هونم گیلکمه دونیا نیبه می آبو خاک

مرا بیخود واکفی، گیلکی ناما فیشانی

۲۳ فروردین ۱۳۸۹

آواز " سیاابرانای" با صدای استاد پوررضا همراه با متن و برگردان فارسی


GilAvaei.siabaranai.purezaسیاابرانای-پوررضا-گیلکی آواز from GilAvaeiگیل آوایی on Vimeo.

ترانه محلی منطقه دیلمان
شعر از مرتضی کریمی
بازخوانی: زنده یاد فریدون پوررضا
آهنگساز:......................
( دوستانی که نام آهنگساز را می دانند و یا اشتباهی در متن ترانه/سرود می بینند، لطفاً در همین صفحه پیام بگذارند. پشاپیش سپاسگزارم)

سیا ابرانای
بادو بورانای
ستاره دن نی
ئی آسه مان
ترسم ورگ دکی
می کولامانای، وای می بوزانای، می گوسندان
کی تموم بونه
ئی زمستانای،  بادو بورانای، ورفو طوفان
آفتاو  وتابه سبزه چاکانای
کو یو کامانای،  دشتودامون
سورخه گول در بیه در بهارانای
ما ما بزنن می وراکان
در کمین درن وشنه ورگانای
ترسم آخر ببم بی موزدو نون ( بی موزد چوپان)
می بوزاکانای ، می گوسندانای، می وراکان

خودا می کولامانای شب بگیته
جور کل هاتانای ورف دگیته
بوز گالشه دیلای غم بگیته
می دیل تورابو آی خودا جان
کی خانه بشون ئی زمستون
آتش وگیره جانه ورگان
خودا تو بدار می بوزاکانای ،می گوسندانای، می وراکان

فارسی:
ابرهای سیاه

باد  و بوران است
ستاره ای در آسمان نیست
می ترسم گرگ بزند به آغلِ من. وای بزهای من، وای گوسفندانِ من
کی تمام می شود
این زمستان، باد و بوران، برف و طوفان
آفتاب بدابد، سبزه بسازد
در کوه و دامنه های کوه، دشت و جنگل
گل سرخ در بیاید در بهاران
مع مع بزنند بره های من
در کمین هستند گرگهای گرسنه
می ترسم بی مزد و نان بمانم. ( می ترسم چوپانِ بی مزد شوم)
بزهای من، گوسفندان من، بره های من
خدایا آغل مرا شب گرفته
در بلندای کوه برف برفی شده
دلِ چوپانِ کوه نشین( گالش ) را غم گرفته
دلم دیوانه شده ای خدا جان
این زمستان چه وقت می خواهد برود
جان گرگها آتش بگیرد
خدایا تو نگهدار بزهای من، گوسفندان من، بره های من باش


آواز بسیار دلنشین " هیلوی " با صدای استاد فریدون پورضا، تهیه و تنظیم ویدئو از گیل آوایی است

۲۱ فروردین ۱۳۸۹

ترانه کلالی جانم کلالی با صدای زنده یاد عاشورپور- همراه با متن وبرگردان فارسی و ویدئو - گیل آواییویدئوی فوق جایگزین ویدئویی ست که پیشتر منتشر شده بود.
متن ترانۀ کلالی آنطور که شنیده ام چنین است:
تو چندر هیمه اوچینی>> تو چقدر هیزم جمع می کنی
گیری تی کشه دیچینی>> می گیری در بغل خودت روی هم می چینی
به می ور تومانه چینی>> پیش من بیا دامن چیندار
( تومانه چینی در لغت یعنی تنبانِ چیندار ولی در لباس سنتی به دامنِ کوتاه پُرچینی گفته می شود)

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی>> کِلالی جانم، کِلالی جانم کِلالی[1]
من کی تی حیرانم کلالی>> من حیران تو هستم کاکلی

بی یا هیما بنه می ور>> بیا هیزم را کنارم بگذار
دس بنه می دیله که سر>> دستت را روی دلم بگذار
بمالم تی کتا دختر>>> شانه ات را بمالم دختر

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من تی ناما نانم کلالی>> من که نام ترا نمی دانم

تی دیمه جاقله مانستن>> چهره ات مانند بچه هاست
هانده مالسان والسان............................ [2]
خودا می یاره برسان>>> خدایا یارم را برسان

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من کی تی حیرانم کلالی

کور بی یا بدیم دس بدس>> دختر بیا دست به دست دهیم
تو می گاب لیشانه برس>> تو به گوساله های من برس
تی هیما گیرم چانه پس>> هیزمت را من کول می گیرم

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من تی ناما نانم کلالی

تو هاچین آهویا مانی>>> تو درست مثل آهو هستی
تی دونبال مرا دو وانی>> دنبال خودت مرا می دوانی
تو جه پا مرا اِگانی>>> تو مرا از پا می اندازی

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من کی تی حیرانم کِلالی

می جانی تو کاسه کولی>> جان من هستی کاسه کولی( اشاره به نازدانگی و عزیز بودن)-(کاسه کولی= یک جور ماهی کوچک در گیلان است)
تو هاتو ایدسته گولی>> تو درست یک دسته گل هستی
سِبا مانی سورخه جولی>> مانند سیب هستی، گونه ات سرخ  است( جول=گونه، لُپ )

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من تی ناما نانم کِلالی

2
تو چندر هیمه اوچینی
گیری تی کشه دیچینی
به می ور تومانه چینی

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من کی تی حیرانم کلالی


بی یا هیما بنه می ور
دس بنه می دیله که سر
بمالم تی کتا دختر
کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من تی ناما نانم کلالی

تی دیمه جاقله مانستن
هانده مالسان والسان............................
خودا می یاره برسان

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من کی تی حیرانم کلالی


کور بی یا بدیم دس بدس
تو می گاب لیشانه برس
تی هیما گیرم چانه پس

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من تی ناما نانم کلالی

تو هاچین آهویا مانی
تی دونبال مرا دو وانی
تا جه پا مرا اِگانی

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من کی تی حیرانم کلالی

می جانی تو کاسه کولی
تو هاتو ایدسته گولی
سِبا مانی سورخه جولی

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من تی ناما نانم کلالی


[1] کلالی اسم دختر است. احتمالا بزبان تالشی ست.
[2] این مصراع برایم مفهوم نبوده و آنطور که بگوشم خورده و فهمیده ام نوشتم. اگر دوستانی درستِ آن را می دانند پیام بگذارند تا تصیحح کنم. پیشاپیش سپاسگزارم

نوکون ناز همراه با 9 ترانه دیگراز زنده یاد عاشورپور- تهیه و تنظیم ویدئو از گیل آوایی


توجه: ویدئویی که فقط با ترانه زیبای "نوکون ناز" تهیه و تنظیم شده بود همراه با 270 ویدئو در یوتیوب به دلایلی نامشخص! از سوی یوتیوب پاک شد. ویدئوی فوق پس از آن همراه با 9 ترانه دیگر ساخته شده که بجای آن در وبلاگ تاسیانه ها گذاشته شده است.
با پوزش بخاطر مشکلی که ناخواسته پیش آمده است.